Mezinárodní den mateřského jazyka 21.2.

21.února si připomínáme mezinárodní den mateřského jazyka. Tento svátek vyhlásilo v roce 1999 UNESCO na oslavu zhruba 7 000 jazyků, jimiž se ve světě mluví. Jazyk slouží jednak ke komunikaci, ale také je důležitým prostředkem k vyjádření kultury a identity. Jazyky jsou však také velmi křehkými poklady lidstva.

Mezinárodní den mateřského jazyka by měl přispět ke zvýšení povědomí mezi lidmi o významu jazyků jako součásti společného dědictví lidstva. Cílem je chránit jazykovou různorodost světa a snažit se zamezit zániku malých jazyků.

A jak to mají Hocus a Lotuska?

hl_certified_school

Jejich mateřským jazykem je italština, ale protože jsou šikovní dinokrokové ovládají mimo své mateřštiny, ještě další světové jazyky jako je angličtina, španělština, němčina a francouzština.

Vyprávěcí forma výuky anglického jazyka je předností metodiky Hocus a Lotus, kterou si oblíbily děti po celém světě. Přirozené prostředí, které vytváří dobrodružství Hocuse a Lotusky snadno zapojí děti do děje. Děti se tak stávají aktivními účastníky dobrodružství, ve kterém přirozeně používají jazyk, kterým komunikují dinokrokové.

Lekce angličtiny jsou rozděleny do několika krátkých bloků, při kterých děti snadno udrží pozornost a mají pozitivní vliv na jejich osobní rozvoj. Výuka angličtiny probíhá v kruhu a sestává z počítání, divadla, zpěvu, čtení, video-pohádky a kreativní části. Anglický jazyk je tak aplikován do běžných denních aktivit se zapojením všech vjemů.

Hlavním cílem je vnímat cizí jazyk tak jako mateřský a naučit se ho i takovým způsobem používat.

Chcete se s naší metodikou blíže seznámit, není nic jednoduššího než se nám ozvat.

Váš Hocus a Lotuska jazykova-skola-logo-iPad-retina

zdroj:

http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-materskeho-jazyka-12/

http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=5353

X